ΠΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ

Η φιλοσοφία της εταιρείας μας είναι ο συνδυασμός της καινοτομίας με την υψηλή τεχνολογία, με σκοπό την δημιουργία λύσεων, εφαρμογών και υπηρεσιών βασισμένες στις αξίες και στα πρότυπα των πελατών μας. Με τα ‘έξυπνα’ συστήματα σκίασης στόχος μας είναι να παρέχουμε στους πελάτες μας ,τις καλύτερες δυνατές, τεχνικές και αισθητικές λύσεις, με βάση την εξοικονόμηση ενέργειας, τον υψηλό δείκτη ασφάλειας, την προσωπική άνεση αλλά και την πολυτέλεια.

Διαδικασία διαχείρισης έργου

Έναρξη του Έργου

Συνεργαζόμαστε στενά με τους πελάτες μας για να συζητήσουμε και να βρούμε τις απαιτήσεις, τις ανάγκες και το όραμά τους.

Σχεδιασμός του Έργου

Προσδιορίζουμε και παρουσιάζουμε στον πελάτη πιο συγκεκριμένη, λεπτομερή και καλά εκτελεσμένη πρόταση έργου. Στα έργα όπου εμπλέκονται πολλά μέρη, συνεργαζόμαστε στενά με την ομάδα έργου του πελάτη (Αρχιτέκτονες, Μηχανικούς , Ηλεκτρολόγους , Μηχανολόγους) για να σχεδιάσουμε και να διασφαλίσουμε ότι όλες οι προτεινόμενες λύσεις είναι συμβατές και βιώσιμες.

Εκτέλεση και Έλεγχος του Έργου

Εφαρμόζουμε και παρακολουθούμε το έργο με βάση την καθορισμένη ποιότητα, το χρονοδιάγραμμα και τον προϋπολογισμό.

Κλείνοντας το Έργο

Επιβεβαιώνουμε ότι όλες οι απαιτήσεις του έργου πληρούνται, παρουσιάζουμε – εκπαιδεύουμε και παρέχουμε όλες τις πιστοποιήσεις και εγγυήσεις στον πελάτη.